Reference 2018-05-24T15:59:50+00:00

Reference

Výstavba kostela sv. Václava v Sazovicích. Kostel je založen na betonové desce a betonovém válci suterénu.

Ostatní svislé konstrukce jsou vyzdívané keramické, hrázděné betonem, stropy jsou monolitické železobetonové. Střecha má dřevěnou příhradovou konstrukci s jednostranným sklonem. Celobetonové části konstrukce (suterén a ztužující tubus schodiště) jsou pohledové, zbytek je omítnut kartáčovanou omítkou. Okna jsou bezrámová, dveře dřevěné.

Dokončení: 2017

Článek 1
Článek 2
Video na Stream.cz

Přístavba a rekonstrukce domu, zateplení fasády. (dokončení: říjen 2013)

Celková rekonstrukce mostu v Nítkovicích. Povedli jsme odbourání říms na vlastní těleso mostku. Byly provedeny reprofilační a sanační opravy povrchu, provedena sjednocující krystalizační stěrka. Poté následovala betonáž nové mostní římsy, včetně sjednocujících ochraných nátěrů. V korytě potoka byl nově proveden náustní a výustní objekt z lomového kamene včetně ztužujících železobetonových žeber.  (Dokončení: říjen 2013)

Výstavba nájemní jednotky KFC Šantovka Olomouc. (Dokončení: září 2013)

Kompletní realizaci výstavby KFC Chomutov. (Dokončení: červen 2013)

Výstavba nájemní jednotky KFC centrum Černý Most. (Dokončení: únor 2013)

Rekonstrukce výborného pivovaru na nové adrese. (dokončení: prosinec 2011)

Stavební úpravy sociálního zázemí; zednické a obkladačské práce. (dokončení: srpen 2011)

Stavební úpravy kuchyně a sociálního zázemí; zednické a obkladačské práce. (dokončení: srpen 2011)

Nové zázemí pro zaměstnance potravinářské firmy. (dokončení: září 2011)

Statické zajištění základových konstrukcí rodinného domu. (dokončení: červenec 2011)

Přístavba a rekonstrukce domu, zateplení fasády. (dokončení: prosinec 2010)

Rekonstrukce valašské chalupy, zateplení fasády. ( dokončení: září 2011)

Rekonstrukce objektu byla vyvolána požárem střechy. Vlivem požáru došlo k úplnému zničení střechy a posledního patra.  ( stavba: únor 2011 )

( stavba: červenec 2010 – Rohlenka D1 )

Občanské centrum s klubovnou pro seniory, úřadovnou a místní knihovnou dnes slavnostně předali zástupci zlínské radnice do užívání občanů místní části Zlín-Příluky. “S žádostí o zřízení klubu se na nás obyvatelé Příluků obrátili v únoru 2009,” připomněl náměstek primátorky Miroslav Kašný a dodal, že město občanům vyšlo vstříc a zahájilo roce 2009 projekční práce, přestavbu a v roce 2010 dokončilo práce na vnitřním vybavení budovy, v níž byla doposud pouze úřadovna. Rekonstrukce budovy stála cca pět milionů korun. Občané dynamicky rostoucí místní části Zlín-Příluky získají ve 2.NP nové prostory pro činnost klubu seniorů a v 1.NP zcela novou místní knihovnu, která je také veřejným místem s přístupem na internet. ( stavba : prosinec 2009 – březen 2010)

Kompletní rekonstrukce objektu úřadovny městské části Příluky – Zlín. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu, nové vodorovné nosné konstrukce, nová střecha, okna, fasáda, nové vnitřní omítky, sádrokartonové konstrukce, nové rozvody, vodo-topo, elektroinstalace, slaboproudy. Objekt zajištěn proti pronikání spodních vod a zemní vlhkosti do objektu. Rozpočtové náklady 5 milionu korun českých.